csmg

Bot giao dịch đang trở nên phổ biến để làm được nhiều việc hơn với tiền điện tử của bạn. Vì vậy, bạn đã kiếm được tiền điện tử bằng cách thực hiện nhiều Airdrop và Tiền thưởng. Giữ chúng trong một thời gian dài chắc chắn là một ý kiến ​​hay. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đặt tiền điện tử của mình hoạt động, tất cả đều tự động và độc lập. Trong blog này, chúng tôi giải thích cách sử dụng Bot giao dịch GSMG. Bot giao dịch GSMG được tạo ra bởi các chuyên gia Hà Lan. Sử dụng bot Giao dịch GSMG là hoàn toàn miễn phí.

Bot giao dịch

Bot giao dịch tiền điện tử là một chương trình phần mềm tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử thay mặt bạn. Về cơ bản những gì sẽ xảy ra là bạn sẽ thuê ngoài mua và bán một chương trình. Chương trình này được thiết kế để giải thích dữ liệu thị trường hiện tại và kết luận liệu việc bán hoặc mua một mã thông báo cụ thể là một ý tưởng hay. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng API để lấy thông tin tự động, được cung cấp miễn phí bởi các sàn giao dịch tiền điện tử này, cho phép thực hiện chức năng của một bot giao dịch.

Bot giao dịch

Bot giao dịch – GSMG

Một bot giao dịch hoàn toàn Plug’n’Play được giới thiệu bởi bot giao dịch có tên là GSMG. Nó hoàn toàn dựa trên web và chạy tự động. Người dùng có thể chọn cặp giao dịch nào nên được sử dụng để cho phép bot chạy trình tự giao dịch của nó. Ví dụ BTC – ARK. Điều bắt buộc để sử dụng bot Giao dịch GSMG là phải có tài khoản với Bittrex. Điều này là cần thiết để có được API Bittrex được liên kết với tài khoản của bạn.

Ưu điểm chính nằm ở mô hình lợi nhuận. Người sáng tạo chỉ kiếm được từ tiền hoa hồng do người dùng trả khi giao dịch có lãi được thực hiện. Ngoài ra, bạn được cung cấp 0,15 ETH làm nhiên liệu cho người mới bắt đầu, điều này miễn phí và điều này giúp bạn có thể dùng thử bot giao dịch về cơ bản. Bởi vì nhiên liệu khởi động này chỉ có thể được sử dụng cho chính bot.

Số liệu thống kê toàn cầu về bot Giao dịch GSMG

Số liệu thống kê toàn cầu về bot Giao dịch GSMG

Dưới đây là các bước để bắt đầu với GSMG Trading Bot.

  1. Tạo tài khoản tại GSMG bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của gioitienao (thay vào đó bạn được cung cấp 0,20 ETH làm nhiên liệu ban đầu, cao hơn 33%!)
  2. Tạo tài khoản Bittrex , tiến hành xác minh và thêm Xác thực 2 yếu tố (bắt buộc), đảm bảo lưu khóa dự phòng
  3. Đi tới Cài đặt, nhấp vào “API-Keys” và tạo một API mới. Đảm bảo đánh dấu chọn “Đọc thông tin” và “Giới hạn giao dịch”, vì làm như vậy sẽ cung cấp cho bạn 2 khóa API. Cả hai đều cần thiết để liên kết bot GSMG với tài khoản Bittrex của bạn.
  4. Đăng nhập tài khoản GSMG của bạn, vào Menu và sau đó vào Cài đặt. Tại đây, bạn có thể gửi cả hai khóa API của mình, sau đó nhấp vào “Cập nhật cài đặt API”
  5. Chọn các cặp giao dịch của bạn ngay bây giờ, được hiển thị trong Thị trường có sẵn. Chọn cài đặt mong muốn của bạn. Chuyển đến Trade Engine trong bảng điều khiển và để bot thực hiện công việc

Số tiền tối thiểu trên Tài khoản Bittrex

GSMG Trading Bot sẽ tự động giao dịch các cặp cho bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn bot giao dịch một altcoin cho bạn bằng ETH, thì tài khoản Bittrex của bạn cần có một lượng ETH tối thiểu. Tương tự như vậy nếu bạn muốn bot giao dịch BTC với một altcoin. Do đó, cần có một lượng BTC tối thiểu trong Tài khoản Bittrex của bạn. Điều này là cần thiết để bot chạy hiệu quả. Các khoản tiền được đề xuất trên Tài khoản Bittrex của bạn được liệt kê tại đây .